کفپوش سه بعدی سرویس بهداشتی

کفپوش های با دوام در برابر رطوبت و براحتی تمیز می شوند ضد لغزشند و مقاومت در برابر رشد باکتری ها دارند

 

 
کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی حمام

برای داشتن یک حمام ایده ال برای خانه خود که هم بهداشتی باشد و هم در مقابل رطوبت مقاومت داشته باشد از کفپوش ها و دیوار پوش های اپوکسی استفاده کنید

کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی حمام

 

کفپوش سه بعدی اشپزخانه

اشپزخانه ای که براحتی می توانید تمیزش کنید و بر اثر ریختن مواد غذایی اثر لک و خرابی رویش نمی ماند و چربیها و بخار غذا ها براحتی پاک می شوند

قیمت کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی اشپزخانه

 

 

بازدید: 1608